نتایج جستجو
جدیدترین تغییرات آزمون دولینگو 2024
مقالات
توسط : تیم محتوا

آزمون انگلیسی Duolingo تغییراتی را در انواع سوالات ایجاد می کند. توصیه می شود موارد جدید را بررسی کنید. این تغییرات از 2 آوریل ادغام خواهد شد و کسانی که مایل به تجربه آزمون بدون این تغییرات هستند، می توانند قبل از 2 آوریل در آزمون تایید شده شرکت کنند