نتایج جستجو
هزینه سفارت انگلیس
مقالات
توسط : تیم محتوا

برای آن که بتوانید ویزای انگلیس را دریافت کنید، لازم است ابتدا وقت مصاحبه گرفته و برای حضور در یکی از مراکز صدور ویزا اقدام نمایید. از این رو می توانید به سیستم visa4uk مراجعه نموده و تعیین وقت کنید. همچنین این امکان وجود دارد که با استفاده از این سیستم هزینه سفارت انگلیس را نیز پرداخت نمایید. 

شرایط پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت انگلیس
مقالات
توسط : تیم محتوا مهاجرتی

ویزای انگلستان به پنج گروه تقسیم می شود: ویزای توریستی و اقامت کوتاه مدت، ویزای کار، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی و ویزای ترانزیت. پس از تهیه مدارک و پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت انگلیس، درخواست ویزای انگلستان برای اقامتی که 6 ماه، 2، 5 یا 10 سال طول می کشد، اقدام کنید.