نتایج جستجو
مراکز استخراج ارزرمزها قابل شناسایی هستند
خبر روز
توسط : تیم خبری

اقتصاد نیوز: سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه پیشنهاد شده برق مصرفی برای استخراج ارزرمزها معادل برق صادراتی محاسبه شود، گفت: امکان شناسایی مراکز تولید ارزرمزها با توجه به مصرف بالای برق آنها وجود دارد.