نتایج جستجو
گزارش بانک های فدرال نشان دهنده افزایش استفاده از کارت های پرداخت الکترونیکی است!
اخبار
توسط : تیم خبری

طی مطالعه رسمی که توسط بانک مرکزی فدرال آمریکا صورت گرفته است رفتار پرداخت مردم از طریق هزاران آمار ثبت شده مشخص شد که سهم پرداخت با استفاده از کارت های الکترونیکی و ابزارهای الکترونیکی افزایش یافته است.

داغ ترین مطالب
ویدئو های برتر