نتایج جستجو
قانون گذاران بر روی طرح پیشنهادی به ژاپن جهت راه اندازی سیستم رمز نگاری منحصربفرد کار می کنند!
اخبار
توسط : تیم خبری

ژاپن برای مقابله با رمز ارز اختصاصی چین قصد دارد اقدام به طراحی و توسعه رمز ارز منحصربفرد خودش بزند با این حال طبق گزارش های موجود در حال حاضر امکان این کار برای ژاپن محقق نمی باشد.