گزارش بانک های فدرال نشان دهنده افزایش استفاده از کارت های پرداخت الکترونیکی است!

گزارش بانک های فدرال نشان دهنده افزایش استفاده از کارت های پرداخت الکترونیکی است!

توسط : تیم خبری
1,198

در پنجمین مطالعه رسمی که توسط بانک های مرکزی فدرال آتلانتا، بوستون، ریچموند و سانفرانسیسکو انجام شده می توان تغییرات اساسی در رفتار پرداخت های مردم و رشد استقبال مردم از پرداخت پول با سیستم های الکترونیک و غیر نقدی مصرف کنندگان بالغ با سنی بیشتر از 18 سال را مشاهده نمود.

در این مطالعات رفتار پرداخت مردم از طریق هزاران آمار ثبت شده روزانه مصرف کنندگان آمریکایی صورت گرفته است. اشخاص هدف در این مطالعه (مصرف کنندگان بیشتر از 18 سال) در ایالات متحده در اکتبر سال 2018 به طور متوسط 43 پرداخت روزانه انجام داده اند که در نهایت میانگین پرداخت روزانه توسط هر شخص 1.4 پرداخت بوده است.

این آمار نسبت به تاریخ مشابه در سال 2017 رشد 5 درصدی را تجربه کرده اما در همین تاریخ نسبت به سال 2016 کاهش 5 درصدی را تجربه کرده اند.

در اکتبر 2018 مصرف کنندگان آمریکایی بیش از نیمی از پرداخت ها را به صورت پرداخت اعتباری انجام داده اند. به صورت دقیق تر 54 درصد از پرداخت ها یا 23 پرداخت روزانه به این صورت بوده است. 32 درصد یا 14 پرداخت با استفاده از واحد های کاغذی صورت گرفته است. روش های الکترونیکی نیز 11 درصد یا 5 پرداخت را تصاحب نموده اند و مابقی روش ها 4 درصد یا 2 پرداخت را شامل می شده اند.

به طورکلی در این مطالعه مشخص شده که سهم پرداخت ها با استفاده از کارت های الکترونیکی و ابزار های الکترونیکی افزایش یافته و سهم اسناد کاغذی کاهش یافته است.

منبع : سایت pymnts.com با عنوان : Fed Banks’ Study Reports Rise In Card, ePayments

 

لطفا ایمیل خود را بدرستی وارد نمایید، پاسخ به این ایمیل ارسال خواهد شد