نتایج جستجو
ووچر (voucher) تافل اینترنتی چیست
مقالات
توسط : تیم محتوا

ووچر (voucher) در آزمون تافل ، سرویسی است که بر اساس آن، مراکز برگزار کننده آزمون و داوطلبان شرکت در آزمون بتوانند آسایش بیشتری را احساس نموده و کلیه فرایند ثبت نام در این آزمون و پرداخت آن به سادگی انجام شود. سرویس ووچر تافل اینترنتی را می توانید در تمامی مراکزی که آزمون Toefl درحال برگزاری است مشاهده نمایید.